Post Free Ad

Công phượng dùng ngôn ngữ tiếng Anh để phản ánh lại với tr??

Posted by - 03.24.2020, 11:30 AM

Vấn đề đầu tiên là nhận định lỗi: Trọng tài này bỏ sót khá nhiều lỗi, lỗi thẻ vàng đặc biệt cho các cầu thủ U22 Indonesia. #congphuong #danhgianhacai

Website: https://danhgianhacai.com/post/cong-phuong-noi-tieng-anh

Location: Viet Nam