Thông tin về Senna phiên bản 9.24 bị nerf và những chỉ số mới

Posted by - 01.09.2020, 03:32 AM